Kunstnersammenslutningen K21

Kunstforeningens formål er gennem sin non profit virksomhed at skaffe udstillingsmuligheder for medlemmerne og være bindeled med udstillingstederne

K21 udgiver et medlemsblad, der tilsendes alle medlemmer 5 gange om året, der bla. indeholder oplysninger om de kommende aktiviteter, korte artikler samt værker fra medlemmerne.


K21´s årlige begivenheder:

* Vinterudstillingen på Hvidovre Hovedbibliotek

* Sommerudstillingen i Helligåndshuset på Strøget

* Temaudstillingen forskellige steder

læs vedtægterne her.

klik for stor  format >>

Vedtægter K21 I
Vedtægter K21 II

Vinterudstilling Hvidovre Bibliotek

Temaudstilling Birkerød Bibliotek