Home

Vores formål er gennem sin virksomhed

at skaffe udstillingsmuligheder for medlemmerne

og være bindeled mellem dem. 

K21 udgiver et medlemsblad, der tilsendes alle medlemmer 5 gange om året, der bla. indeholder oplysninger om de kommende aktiviteter, korte artikler samt værker fra medlemmerne.

K21´s årlige faste begivenheder

* Vinterudstillingen på Hvidovre Hovedbibliotek

* Sommerudstillingen i Helligåndshuset på Strøget

* Temaudstillingen forskellige steder

Kunstnersammenslutningen K21 

er stiftet i 1986 af 21 aktører.

I dag tæller den ca. 100 medlemmer