Home

KunstnerSammenslutningen K21

Vores formål er gennem sin virksomhed

at skaffe udstillingsmuligheder for medlemmerne

og være bindeled mellem dem.

K21´s årlige faste begivenheder

* Vinterudstillingen på Hvidovre Hovedbibliotek

* Sommerudstillingen i Helligåndshuset på Strøget

* Temaudstillingen forskellige steder

Kunstomvisning i folketinget, tirsdag den .20.11.2018 kl. 19:00

UDSOLGT!

K21 udgiver et medlemsblad, der tilsendes alle medlemmer 5 gange om året, der bla. indeholder oplysninger om de kommende aktiviteter, korte artikler samt værker fra medlemmerne.

Kunstnersammenslutningen K21

er stiftet i 1986 af 21 aktører.

I dag tæller den ca. 100 medlemmer