Kunstnersammenslutningen K21

Formand

Gabriela Strøm 

22 77 33 05

mail: gabrielagiraf@gmail.com


Sommerudstilling Helligåndshuset

Gabriela Strøm

Næstformand:

Bente Gammelgaard

20 16 76 05


mail: bente.gammelgaard43@gmail.com


Bestyrelsesmedlem Supplant

Grete Sundbro

28 19 45 33


mail: grannex@hotmail.com


Redaktør KOSTEN
Bestyrelsesmedlem Supplant 

Birgit Rathje

23 98 33 99


Mail: birrathje@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem

Lene Enggaard

52 53 01 14

mail: leneenggaard@hotmail.comBestyrelsesmedlem

Lone Meldgaard

42 52 90 99


mail: lm.merope@gmail.com


Kasserer 

Bestyrelsesmedlem

Annette Møller


30 34 57 58


mail: zitta123@gmail.com


Materiale til KOSTEN sendes til Grete Sundbro


K21 Bankkonto: reg.nr. 1329 kontonr. 8129195127

indmelding mobilepay: 25939


webmaster: Torben Strøm   22 45 16 28


Tryk: Tage Kern, ABC Lyskopi & Repro